Author padodpeton

מערכת ברורה של בונוסים בנות. בנות עוסקות בהשלכות מגברים. המשימה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל נערות ליווי – לספק לבנות עבודה טובה עם רווחים משמעותיים, והגברים שלנו עושים שירותים ישירות לאיכות הטובה ביותר. רק שיטה זו מספקת הזדמנות לפתח שותפות ארוכה, שתפוך למקום המלחמה הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים תנאים ראויים. זה יכול להיות חדר במלון או דירה מוכרת. זה משפיע רק על בקשת העובד, מכיוון שעלויות ההסדר הן רק על הוצאות העובד. העלות הממוצעת של דמי השכירות היומיים בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.

© 2023 Ma Bibliothèque Perso — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑